Portal efl

EFL Portal jest narzędziem dzięki któremu każdy Leasingobiorca samodzielnie może zarządzać najważniejszymi procesami w trakcie trwania umowy leasingowej. Przede wszystkim Komunikacja - zgłaszanie wniosków o zmiany w umowie i śledzenie etapów na których się znajdują, Niezależność - możliwość samodzielnego drukowania upoważnień, Zarządzanie płatnościami - zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy, prolongowanie rat, Kontrola - możliwość śledzenia raportów z kart paliwowych obowiązujących w umowie leasingowej, Priorytet nadany wszelkim sprawom zgłaszanym przez EFL Portal.