EFL Życie to produkt zabezpieczający najbliższych Leasingobiorcy w przypadku jego pobytu w szpitalu do 6 miesięcy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub w przypadku śmierci Leasingobiorcy. W przypadku śmierci Leasingobiorcy firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które pokrywa wszystkie raty do pozostałe końca trwania umowy leasingowej. Ubezpieczeniem można objąć Leasingobiorców w wieku 18 do 70 lat.