EFL Ochrona Prawna jest produktem stworzonym dla zabezpieczenia interesów leasingobiorcy w przypadku sporów dotyczących wypłaty odszkodowania, sporów wynikających z przepisów karnych. EFL Ochrona Prawna zabezpiecza pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów związanych z obroną interesów leasingobiorcy i dochodzenia jego praw. Produkt stworzony we współpracy EFL z Concordia Polska TUW.