EFL Komunikacja to produkt przygotowany wspólnie z dwoma firmami - PZU S.A. i Generali TU S.A. EFL jako firma będąca właścicielem wielu tysięcy samochodów może zaproponować swoim klientom bardzo korzystne stawki składek ubezpieczeniowych. Leasingobiorcy mogą korzystać również z dwóch wersji ubezpieczenia.

komunikacyjne

EFL Komunikacja ROCZNA - jest to wersja ubezpieczenia obowiązującego przez 12 miesięcy od momentu rejestracji samochodu. Leasingobiorca płaci za ubezpieczenie w momencie wpłacania czynszu inicjalnego.

EFL Komunikacja WIELOLETNIA - jest to wersja ubezpieczenia na cały okres trwania umowy leasingowej. KORZYŚCI: niezmienność składki, brak konieczności doubezpieczania w przypadku szkody częściowej w trakcie trwania ubezpieczenia, brak udziału własnego w szkodzie.

PROMOCJA NA EFL Komunikacja WIELOLETNIE (zobacz z PROMOCJACH).