Pożyczka

Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca to strona umowy pożyczki, która bierze pożyczkę i jednocześnie zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo rzeczy. Tak długo, jak długo przedmiot pożyczki nie zostanie wydany pożyczkobiorcy, tak długo nie może powstać obowiązek jego zwrotu, obciążający pożyczkobiorcę. 

Pożyczkodawca

Pożyczkodawca to strona umowy pożyczki, która zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku

Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowę pożyczki definiuje art. 720 Kodeksu cywilnego.
 

Warunki 

- Oprocentowanie: stałe lub zmienne (WIBOR 1M)

- Wpłata początkowa: od 0%

- Okres umowy pożyczki: od 3 miesięcy do 60 miesięcy

- Kwota pożyczki: od 5 000 PLN

- Przedmiot umowy pożyczki:

Nowe i używane samochody osobowe i dostawcze

Nowe i używane samochody ciężarowe

Nowe i używane maszyny i urządzenia   

Zabezpieczenia stosowane w umowach pożyczki

- weksel in blanco

- przewłaszczenie przedmiotu finansowania

- cesja praw z umowy o dofinansowanie – w przypadku umów pożyczki objętych umową o  dofinansowanie

Korzyści dla klienta w porównaniu z leasingiem

- Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji na sprzęt z określonych grup sprzętowych

- Dostawca wystawia fakturę na klienta a nie na firmę leasingową

- Umowę można zakończyć (spłacić) w każdym momencie jej trwania  

Korzyści dla klienta w porównaniu z kredytem 

- Uproszczona procedura wydania decyzji na podstawie wniosku  

- Pożyczka udzielana jest bez zaświadczeń z ZUS i US

- Decyzja w ciągu jednego dnia

 

Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Nasze dane w zakładce "O nas"

Sprawdź swoją zdolność kredytową. 

Napisz do nas: kontakt@ofertaleasingu.pl lub wypełnij formularz w zakładce Kontakt